Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
Zgrzewarka stałocieplna do folii PFS-400DD
Zgrzewarka stałocieplna do folii PFS-400DD

1 450,00 zł

1 178,86 zł

szt
Zgrzewarka do folii FS-400ABS
Zgrzewarka do folii FS-400ABS

150,00 zł

121,95 zł

szt
Zgrzewarka do folii FS-300AL
Zgrzewarka do folii FS-300AL

299,00 zł

243,09 zł

szt

Informacje i regulamin

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Klienci,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

F.P.H.U. KONKRET Magdalena Różańska, NIP: 6562135582, 27-600 Sandomierz, ul. Lwowska 45

Dane, które posiadamy zostały przez nas pozyskane od Państwa w wyniku złożenia zamówienia, rejestracji w naszym sklepie internetowym lub zapytania ofertowego przesłanego na email. Państwa dane zostały podane dobrowolnie i nie zostaną one udostępnione żadnym firmom zewnętrznym w celach marketingowych lecz wyłącznie do celów realizacji zamówienia związanych z dostarczeniem zamówionego towaru (firmie kurierskiej), płatnościami lub związanych ze spełnieniem innych wymogów prawnych. Przetwarzanie przez administratora danych jest niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkich czynności z tym związanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania ww. czynności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do wprowadzonych danych osobowych
 • sprostowania wprowadzonych danych osobowych
 • usunięcia wprowadzonych danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania wprowadzonych danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wprowadzonych danych osobowych
 • przenoszenia wprowadzonych danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego


Jednocześnie informujemy, że Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – jedynie w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

    

REGULAMIN SKLEPU

Sprzedaż prowadzona jest przez firmę: F.P.H.U. KONKRET, 27-600 Sandomierz, ul. Lwowska 45 NIP: 656-213-55-82; REGON: 260037013.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez F.P.H.U. KONKRET zwanym dalej sprzedającym.
 2. Dokonanie zakupu produktu przez kupującego w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego oznacza, że kupujący zapoznał się z treścią regulaminu i go zaakceptował. 
 3. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedającym przed dokonaniem zakupu.


Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekonkret.pl
 4. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania towaru do kupującego) wynosi 2-3 dni robocze.


Płatności

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
 2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, który umieszczony jest wraz z towarem, wewnątrz opakowania lub przesyłany drogą elektroniczną (faktura VAT).
 3. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
 6. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności: przelewem bankowym na rachunek sprzedającego wskazany na stronie bądź płatność przy odbiorze. W przypadku przedpłaty na konto termin wysyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.


Dostawa

 1. Wyboru formy dostawy kupujący dokonuje podczas składania zamówienia.
 2. Koszty wysyłki są zgodne z aktualnym cennikiem i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi kupujący.
 4. Termin nadania wysyłki jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący. 
 5. Kupujący powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy dostawcy, a w przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, należy sporządzić protokół, będący jedyną podstawą reklamacji.


Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@ekonkret.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: F.P.H.U. KONKRET, 27-600 Sandomierz, ul. Lwowska 45.
 2. Gwarancja, którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady (a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji; (b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umowa.
 4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający:
  • doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
  • wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).
 5. W sytuacji reklamowania towaru, należy dołączyć do odsyłanego towaru opis jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 6. Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru (na podstawie reklamacji) następuje na koszt sklepu.


Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący. 
 3. Zwroty produktów dokonuje się na adres: F.P.H.U. KONKRET, 27-600 Sandomierz, ul. Lwowska 45.


Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi  zmianami) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki pracy serwisu.

Serwis sprzętu zarówno gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego świadczymy tylko i wyłącznie 
w siedzibie naszej firmy (ul. Lwowska 45, 27-600 Sandomierz).

Sprzęt jest dostarczany do punktu serwisowego i odbierany po naprawie na koszt Klienta.

Sprzęt dostarczony do punktu serwisowego powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia do naprawy lub oczyścić go na koszt Klienta.

Naprawy wykonywane są w kolejności dostarczenia sprzętu do serwisu. Czas naprawy, w zależności od zakresu wykonywanych prac, nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi EKSPRES, która zobowiązuje serwisanta do naprawy sprzętu w pierwszej kolejności. 
Koszt powyższej usługi wynosi 100,00 zł brutto.

Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin sprzętu dostarczonego do serwisu w celu sporządzenia wyceny kosztów naprawy. Należy jednak dołączyć taką informację w formie pisemnej do sprzętu lub przesłać ją na adres mailowy. Koszt usługi wynosi 200,00 zł brutto. W przypadku braku jakichkolwiek informacji, serwisant przystąpi do naprawy sprzętu i wymiany uszkodzonych części.

Wszelkie naprawy z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu oryginalnej i podpisanej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

Serwisant może odmówić dokonania naprawy w przypadku przeprowadzonych wcześniej przez Klienta modyfikacji oraz zmian konstrukcyjnych, uniemożliwiających prawidłowe działanie sprzętu.

Do przesłanego do serwisu sprzętu należy dołączyć spis ewentualnego wyposażenia, uwagi do jego pracy oraz dane kontaktowe.

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

 Cennik usług * 

 Naprawa – przegląd zaszywarki 

290,00 zł

 Naprawa – przegląd zgrzewarki 

155,00 zł

 Naprawa – przegląd paskowarki / zaklejarki 

350,00 zł

 Naprawa – przegląd vacuum 

300,00 zł

 Naprawa – przegląd tunelu obkurczającego 

330,00 zł

 Wymiana materiałów eksploatacyjnych 

40,00 zł

 Usługa ekspres 

100,00 zł


* - powyższe kwoty nie uwzględniają ceny części i są kosztami minimalnymi. W przypadku wyższego kosztu serwis przystępuje do naprawy po uprzednim uzgodnieniu z Klientem. Podane wartości są kwotami brutto.

 

Formularz zlecenia naprawy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl